Cách phân biệt những cấu trúc tiếng Anh thường nhầm lẫn

Trong ngữ pháp tiếng Anh có nhiều cấu trúc tiếng anh khiến nhiều người thường nhầm lẫn với nhau được xếp thành các nhóm như Can/ Could/ Be able to, During/ While, Quite/ Pretty/ Rather/ Fairly, Although/Though/Even though/ In spite of/ Despite, By/ Until, Be/ Get used to something.

1. Can/ Could/ Be able to

Can could and be able to

1.1. Can

Can được sử dụng khi miêu tả một điều gì được cho phép hoặc khi ai đó có khả năng thực hiện một điều gì đó.

Ex:  I can go to school tomorrow (Tôi có thể đến trường vào ngày mai)

Hoặc muốn xin phép điều gì đó.

Ex: Can I open the window, please? (Tôi có thể mở cửa sổ được không?)

1.2. Could

Phân biệt Could và Can
Phân biệt Could và Can

Could là quá khứ của “can”. Tuy nhiên, trong văn nói, chúng ta có thể sử dụng Could ở mốc thời gian hiện tại. So với Was/Were able to thì could phù hợp hơn với những từ chỉ cảm xúc và giác quan như: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

1.3. Be able to

Khi miêu tả một hành động vào một tình huống hoặc thời điểm cụ thể, chúng ta sử dụng Be able to

2. During/While

During và While cùng mang ý nghĩa là trong khi nhưng During đi cùng với danh từ, còn while theo sau bởi một câu hoàn chỉnh.

3. Quite/ Pretty/ Rather/ Fairly

  • Quiet: Được sử dụng nhiều trong văn viết với nghĩa là khá. Dùng quiet đứng trước a/an. Ngoài ra, quiet còn có nghĩa là hoàn toàn và đứng trước động từ.
  • Pretty: Mặc dù cũng có nghĩa là “khá”, nhưng đây là từ chỉ để dùng trong văn nói.
  • Rather: thường được dùng cho các trải nghiệm tiêu cực, là trải nghiệm bất ngờ và không mong đợi
  • Fairly: Mang nghĩa yếu hơn quiet/rather/pretty, thường miêu tả một điều gì đó dưới sự mong đợi của chúng ta.

4. Although/Though/Even though/ In spite of/ Despite:

  • Although: Sau although là một câu hoàn thiện
  • In spite of/ Despite: Sau hai cấu trúc câu này là danh từ hoặc V-ing.
  • Though/ Even though: Though đồng nghĩa với although. Trong văn nói though có thể đửng cuối câu
  • Even though: Đồng nghĩa với Although, nhưng vì có từ Even nên nó mang nghĩa hơn.

5. By/ until

  • Chúng ta dùng by khi một hành động sẽ xảy ra ở tương lai
  • Trong khi đó until được sử dụng để miêu tả một hành động sẽ tiếp tục xảy ra đến một thời điểm ở tương lai

6. Be/ Get used to something

Sau cả hai cấu trúc câu này, phải có danh từ hoặc Ving
I am used to doing và I used to do là hai cấu trúc khác nhau. I am used to doing miêu tả một điều gì đó tôi đã quen và không còn lạ lẫm, I used to do miêu tả một hành động tôi thương làm trong quá khứ nhưng bây giờ thì không.

Xem thêm: Hướng dẫn phân biệt cách dùng since và for trong tiếng Anh chuẩn nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *