Bỏ túi 25 cặp từ đồng nghĩa có trong bài thi TOEIC

 1. Purchase = buy: mua hàng
  2.Announce = inform = notify: thông báo
  3.Postpone = delay: hoãn, lùi lịch
  4.Cancel = call off: hủy lịch
  5. Book = reserve: đặt trước
 2. Look for = search for = seek: tìm kiếm
  7. Provide = supply: cung cấp
  8. Reduce = cut = decrease: cắt giảm
  9. Shipment = delivery: sự giao hàng
  10.Energy = power: năng lượng
 3. Applicant = candidate: ứng cử viên
  12. Employee = staff: nhân viên
  13. Schedule = calendar: lịch
  14. Brochure = pamphlet: cuốn sách nhỏ
  15. Route = road: tuyến đường, lộ trình
 4. Rain = shower: mưa rào
  17. Downtown area = city center: khu trung tâm thành phố
  18. Signature = autograph: chữ kí
  19. Annual = yearly: hàng năm
  20.Well-known = widely-known = famous: nổi tiếng
 5. Effective = efficient: hiệu quả
  22.Promptly = immediately = instantly: ngay lập tức
  23.Fragile= breakable = vulnerable: mỏng manh, dễ vỡ
  24. Giant = huge: to lớn, khổng lồ
  25. Broken = damage = out of order: bị hư hỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *