Bạn có biết 44 từ viết tắt thông dụng trong ‘khẩu ngữ’?

Trong bài viết này KungFu English sẽ giới thiệu với các bạn những từ viết tắt thông dụng trong ‘khẩu ngữ’. Khi nắm vững được những từ này, lời nói của bạn sẽ được tự nhiên hơn và nó còn giúp việc nghe – hiểu tiếng Anh dễ dàng hơn nữa đó.

44 từ viết tắt thông dụng trong ‘khẩu ngữ’

1. gonna: going to
2. wanna: want to (muốn)
3. gimme: give me (đưa cho tôi…)
4. gotta: (have) got a (có…)
5. gotta: (have) got to (phải làm gì đó)
6. init: isn’t it (có phải không)
7. kinda: kind of (đại loại là…)
8. lemme: let me (để tôi)
9. wanna: want a (muốn một thứ gì đó)
10. ya: you
11. ere: here
12. in’: ing
13. awda: ought to
14. dunno: don’t know
15. cause: because
16. coz: because
17. getta: get to
18. da: to
19. n’: and
20. n: and
21. hafta: have to
22. hasta: has to
23. ouda: out of
24. dya: do you
25. yer: your
26. bout: about
27. gotcha: got you
28. dontcha: don’t you
29. ain’t: are not/ is not
30. sez: say
31. sorta: sort of
32. lil’: little
33. c’mon: come on
34. luv: love
35. runnin’: running
36. kin: can
37. ev’ry: every
38. yeah: yes
39. nah: not
40. outta: ought to
41. bin: been
42. git: get
43. tho’: though
44. coulda: could have

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *